Preskočiť na hlavný obsah

Copyright

© SANITINO s.r.o.

COPYRIGHT A PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ PREZENTÁCE SANITINO s.r.o.

  1. Spoločnosť SANITINO s.r.o. je prevádzkovateľom internetových stránok www.sanitino.sk a je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam a ich obsahu.
  2. Všetky obrázky, fotografie, grafika, animácie, multimediálne súbory a texty umiestnené na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom či právom k ochrannej známke.
  3. Autorské práva k fotografiám, obrázkom, grafikám, animáciám či iným multimediálnym súborom a textom označeným ©SANITINO vykonáva spoločnosť SANITINO s.r.o..
  4. Akékoľvek použitie časti alebo celku, rozmnožovanie, šírenie  a ďalšie sprístupňovanie obsahu webových stránok (obzvlášť fotografií, grafiky, obrázkov, animácií) akýmkoľvek spôsobom (mechanickým alebo elektronickým) bez písomného súhlasu spoločnosti SANITINO s.r.o. je zakázané.
  5. V prípade záujmu o použitie obsahu webových stránok www.sanitino.sk kontaktujte spoločnosť SANITINO s.r.o.,  Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, tel.:  +421 233 056 363, e-mail: info@sanitino.sk.
  6. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu či technickej podstaty internetových stránok www.sanitino.sk
  7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok www.sanitino.sk. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú treťou osobou prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa www.sanitino.sk.
  8. V prípade zistenia neoprávneného používania chráneného obsahu internetových stránok prevádzkovateľa www.sanitino.sk treťou osobou, budú podniknuté príslušné právne kroky na ochranu práv prevádzkovateľa, nevynímajúc uplatnenia prípadného nároku na náhradu škody, bezdôvodného obohatenia či primeraného zadosťučinenia. 
hore