SANITINO s.r.o. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl

Overené zákazníkmi

98% našich zákazníkov nás ďalej odporúča pečiatka obchodu
  • prehľadnosť, výhodné ceny, rýchle dodanie
overený zákazník před 14 hodinami
  • Prehladny katalog, dobre ceny rychle dodanie
overený zákazník před 17 hodinami
  • Rýchle dodanie.
  • Komunikácia na úrovni.
  • Milí kurier (dovoz až pred dvere)
  • 100%spokojnosť s tovarom.
  • O žiadnej neviem. :)
overený zákazník před 23 hodinami

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom SANITINO je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (ďalej len „SANITINO“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.sanitino.sk“ (ďalej len „e-shop“).  SANITINO ako prevádzkovateľ osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom - osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom - osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO alebo nie.

Zákazníkom - registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u SANITINO.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „dotknuté osoby“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018, a súvisiacimi predpismi.

 

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

SANITINO spracováva osobné údaje dotknutých osôb, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím dotknutých osôb, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

Plnenie kúpnej zmluvy

SANITINO spracováva po dobu trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohoto dôvodu SANITINO vyžaduje v objednávkovom formulári na e-shope a ďalej spracováva nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresu bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom SANITINO a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru.

Plnenie právnych povinností SANITINO

SANITINO spracováva osobné údaje zákazníkov taktiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na SANITINO vzťahujú. Z tohoto dôvodu SANITINO spracováva meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla, doručovaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zmluvným partnerom z tohoto dôvodu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, napr. štátnym orgánom, ak vyplýva z právnych predpisov SANITINO povinnosť osobné údaje poskytnúť.

Oprávnené záujmy SANITINO

V záujme zachovania komfortu zákazníkov SANITINO spracováva osobné údaje taktiež v záujme zachovania registrácie existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom SANITINO. Na základe tohoto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa,
e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohoto dôvodu využité aj pre účely priameho elektronického marketingu či k zaslaniu príležitostnej reklamy napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov.

Pre účely marketingu a skvalitnenia služieb e-shopu sú osobné údaje zákazníkov poskytované taktiež porovnávacím portálom:
Heureka (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.heureka.cz/2018/04/06/heureka-a-gdpr/
Najnakup (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu, www.najnakup.sk)
Magazín s nábytkom FAVI (www.favi.sk)
Dotknutá osoba je oprávnená poskytnutiu svojich osobných údajov zamedziť zaškrtnutím „opt-out“ políčka v rámci objednávky.

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu, budú spracovávané taktiež za účelom vymáhania prípadných nárokov a ďalších oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje zákazníka budú takto spracovávané po dobu 5-tich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy so zákazníkom.   

Udelený súhlas

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV v rámci procesu objednávky či registrácie udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného v objednávkovom či registračnom formulári spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Udelenie súhlasu podľa tohoto odstavca nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

Dotknutá osoba vyplnením svojej e-mailovej adresy v sekcii ZOSTAŇTE S NAMI V SPOJENÍ udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracováva SANITINO e-mailovú adresu dotknutej osoby.

Cookies

SANITINO spracováva niektoré cookies dotknutých osôb z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov SANITINO. Na základe tohoto dôvodu spracováva SANITINO cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Ide o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

SANITINO môže spracovávať aj ďalšie (rozšírené) cookies napr. pre účely cielenej reklamy a marketingu, analytické a štatistické účely, napr. s využitím služieb:

Google Analytics (monitorovanie návštevnosti), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby viď: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, nájdete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,
Google Adwords (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam Sklik (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),
Yottly (newslettery, správa reklám, online reklama a remarketing),
Facebook Ads (online reklama a remarketing), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/business/gdpr 
Criteo (dynamický re-marketing, online reklama a remarketing),
HotJar (sleduje využívanie služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chovanie užívateľov, nástroj Hotjar môže byť používaný aj pre interakciu s užívateľmi formou dotazníku), viac k ochrane súkromia v rámci tohoto nástroja nájdete tu: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations
AdForm (behaviorálna reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby nájdete tu: http://site.adform.com/privacy-policy/en/ 

Svoj súhlas či nesúhlas s využitím rozšírených cookies môže dotknutá osoba vyjadriť nastavením svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com 

Viac informácií k tejto problematike nájdete taktiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/  

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojím osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovanie. Dotknutá osoba môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Dotknutá osoba môže vzniesť  námietku, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovanie osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané poverencom pre ochranu osobných údajov telefonicky na tel. č. +421 233 056 363 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa sa môže zákazník obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov menovaného prevádzkovateľom na tel. č. +421 233 056 363 alebo e-mailovej adrese sanitino@sanitino.sk a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/).


SANITINO s.r.o.