Preskočiť na hlavný obsah

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základné informácie 

Spoločnosť SANITINO s.r.o., so sídlom Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (ďalej len „SANITINO“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.sanitino.sk“ (ďalej len „e-shop“).  SANITINO, ako prevádzkovateľ osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva. Udelenie súhlasu osobných údajov môže napomôcť k zjednodušeniu a skvalitneniu nákupu zákazníkom e-shopu.

Pre účely tohoto dokumentu sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u SANITINO, alebo nie.

Zákazníkom sa rozumie registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u SANITINO.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „dotknuté osoby“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018, a súvisiacimi predpismi.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb nájdete tu: https://www.sanitino.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov

 

Súhlas dotknutej osoby 

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV v rámci procesu objednávky či registrácie udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného v objednávkovom či registračnom formulári spracováva SANITINO nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Udelenie súhlasu podľa tohoto odstavca nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný na dobu 15-tich rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Doktnutá osoba vyplnením svojej e-mailovej adresy v sekcií ZOSTAŇTE S NAMI V SPOJENÍ udeľuje SANITINO súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracováva SANITINO e-mailovú adresu dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný na dobu 15-tich rokov odo dňa jeho poskytnutia.

COOKIES:

SANITINO spracováva niektoré cookies dotknutých osôb z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov SANITINO. Na základe tohoto dôvodu spracováva SANITINO cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Ide o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

SANITINO môže spracovávať aj ďalšie (rozšírené) cookies napr. pre účely cielenej reklamy a marketingu, analytické a štatistické účely, napr. s využitím služieb:

Google Analytics (monitorovanie návštevnosti), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby viď: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, nájdete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,
Google Adwords (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam Sklik (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),
Yottly (newslettery, správa reklám, online reklama a remarketing),
Facebook Ads (online reklama a remarketing), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr
Criteo (dynamický re-marketing, online reklama a remarketing),
HotJar (sleduje využívanie služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chovanie užívateľov, nástroj Hotjar môže byť používaný aj pre interakciu s užívateľmi formou dotazníku), viac k ochrane súkromia v rámci tohoto nástroja nájdete tu: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations 
AdForm (behaviorálna reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby nájdete tu: https://site.adform.com/privacy-policy/en/

Svoj súhlas či nesúhlas s využitím rozšírených cookies môže dotknutá osoba vyjadriť nastavením svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Viac informácií k tejto problematike nájdete taktiež tu: https://www.youronlinechoices.com/sk/

 

Práva dotknutých osôb 

Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom svojej e-mailovej adresy kliknutím na odkaz v e-maile, ktorým bolo udelenie súhlasu potvrdené. Súhlas môže užívateľ odvolať tiež telefonicky či písomne.

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojím osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovanie. Dotknutá osoba môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Dotknutá osoba môže vzniesť  námietku, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovanie osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané poverencom pre ochranu osobných údajov telefonicky na tel. č. +420 464 603 553 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese info@sanitino.sk. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa sa môže zákazník obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov menovaného prevádzkovateľom na tel. č. +420 464 603 553 alebo e-mailovej adrese info@sanitino.sk a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk/uoou/).

hore