Preskočiť na hlavný obsah

Montáž sprchového kúta patrí medzi náročnejšie projekty v domácnosti. Keď ale všetko vezmete za správny koniec a k práci si pozvete schopného asistenta, potom máte do štyroch hodín hotovo. Ukážeme vám, ako na to.

Sú dva základné druhy sprchového kúta. Rozhodli sme sa, že vám predstavíme inštaláciu obidvoch. Montáž sprchového kúta bez vaničky zmienime na prvom mieste, viac priestoru potom dostane kút s vaničkou. Predsa len ide o bežnejšie riešenie v slovenských domácnostiach.
 

Walk-in sprchový kút: montáž priamo na dlažbu

Geberit_154.441.QC.jpg

Sprchové kúty typu walk-in sú v moderných kúpeľniach trendom. Je ich stále viac a v budúcnosti by mohli v predajnosti poraziť „vaničkové“ kúty. Sú veľmi elegantné a ponúkajú bezbariérový vstup.

Walk-in je vlastne otvorenou kabínou v kúpeľni. Od okolitého priestoru je oddelená sklenenými tabuľami a dvermi – to je skoro všetko. Jediným ďalším prvkom je odtok, obvykle tvorený nerezovým žľabom.

Montáž odtokového žľabu

Prvým krokom je vždy príprava podlahy. Pod úrovňou podlahy je položené pripojenie na stenu pre odpad. To bude následne spojené s odtokovým žľabom. Zachovajte zlaté pravidlo dvojpercentného sklonu pripojenia na stenu od žľabu. Odpovedá to 2 cm na 1 m. Montáž sprchových kútov tohto druhu prebieha ďalej nasledovne:

1. Na stanovené miesto v priehlbine podlahy namontujete odtokový žľab, na ktorom už musia byť namontované žľabové nohy. Od zadnej steny odmerajte medzeru 10 cm a overte vodováhou, že je žľab položený vodorovne.

2. Vyvŕtajte otvory na pripevnenie, do ktorých následne zastrčíte hmoždinky a žľab napevno priskrutkujete k podlahe. Ešte raz skontrolujte vodováhou.

3. Žľab spojte s odtokovou prípojkou pomocou rúrok. Použite vysokotlakové rúrky, ktoré pílkou na kov skráťte podľa potreby. Hrany potom obrúste brusným papierom či pilníkom. Po položení všetkých rúrok a ich spojení nalejte na odtokový žľab trochu vody, aby ste videli, či sú všetky spoje v poriadku a či na ceste k odtokovej prípojke všetko tesní.

4. Okraje priehlbne pod vaším budúcim sprchovým kútom oblepte izolačným pásom. Do voľných miest okolo odtokových rúrok pod žľabom naskladajte dosky z tvrdej peny. Ostatné dutiny vyplňte poterovou hmotou. Použite murársku lyžicu, aby ste ju rovnomerne roztreli. Tým bude definitívne upchaná priehlbeň pod úrovňou podlahy.

5. Celú doterajšiu prácu teraz skryjete dlaždicami. Počkajte, až poter stvrdne, odstráňte izolačný pás, smerom od stien naneste tekutú hydroizoláciu a po uschnutí náteru aplikujte jeho druhú vrstvu. Potom položte dlažbu. Samozrejme v nej musí byť vyrezaný otvor presne odpovedajúci odtokovému žľabu.

Montáž sprchového kúta na dlažbu

6. Konečne môžete postaviť sprchový kút. K pripevneniu sklenených tabúľ na stenu budete potrebovať špeciálne profily. Profily priložte najskôr nanečisto ku stene a nájdite pomocou vodováhy zvislú polohu. Potom si ceruzkou označte miesta na vyvŕtanie otvorov. Je nevhodné, keď otvory pre vŕtanie vychádzajú na hrany obkladov.

7. Vŕtajte bez príklepu. Vhodným pomocníkom je ostrý vrták na kameň alebo obklady. Po dokončení vŕtania otvory vyluxujte. Následne nasaďte hmoždinky.

8. Pripevnite profily ku stene. Ak má sprcha aj podlahový profil, prichyťte ho k podlahe. Utesnite vzniknutú škáru sanitárnym silikónom.

9. Podľa návodu nasuňte bočnú stenu do profilov. V tejto fáze určite nepracujte sami. Sklenené plochy sú z ťažkého bezpečnostného skla. Povolajte na pomoc asistenta.

10. Po vyrovnaní skla nasaďte tiež sprchové dvere. Tie sa väčšinou prichýtajú skrutkami, najskôr ich zaveste hore. Nezabudnite ani na tesniace lišty.

11. Priskrutkujte tiež úchytku a zarážky pre držadla dverí. Škáry medzi stenami a profilmi vyplňte sanitárnym silikónom.

12. Nakoniec namontujte stabilizačnú tyč. Sprchový kút je hotový.

 

Montáž sprchového kúta na vaničku

018 RAVAK PELECH 2014.jpg

Výhoda sprchového kúta s vaničkou spočíva hlavne v schopnosti udržať vodu. Ak je sprchová vanička dostatočne hlboká, môžete v nej pohodlne vykúpať svoje deti alebo psíka či mačku. Tiež vám tento priestor poslúži pre namočenie bielizne pred praním. Pre montáž sprchovej vaničky ale platia iné pravidlá. Poďme si ich prejsť.

Je veľa variantov sprchových kútov s vaničkou. V našom návode pracujeme s celkom orámovaným sprchovým kútom s vaničkou na nožičkách. Ostatné kúty sa v niektorých čiastočných montážnych činnostiach odlišujú. Postupujte v súlade s návodom výrobcu.

Inštalácia sprchovej vaničky

1. Najskôr utesnite steny v mieste budúcej sprchy.

2. Spojte nožičky so sprchovou vaničkou. Nožičky by mali byť nastavené k okrajom, aby bola zaistená veľká plocha na dosadanie. Potom nožičky priskrutkujte adekvátnymi skrutkami.

Výhodou nožičiek je možnosť výškového nastavenia. Okrem toho, že môžete nastaviť ľubovoľnú výšku, si tiež môžete postrážiť vodorovnosť vaničky. Pri nastavovaní nožičiek teda nepúšťajte vodováhu z ruky.

3. Spodnú hranu vaničky vyznačte ceruzkou na steny. Na podlahe zase označte okrúhly otvor pre odtok.

4. Pomocou vaňových úchytiek upevnite vaničku na stenu. Označte si miesta, kde budú vyvŕtané diery.

5. Pred umiestnením vaničky na jej miesto ju najskôr oblepte vaňovou tesniacou páskou. Na ňu ešte nalepte protihlukovú izoláciu.

6. Zostavte celú odtokovú sústavu presne podľa návodu výrobcu. Rovnako ako tomu bolo u vyššie popísaného spojenia odpadovej rúrky s odtokovým žľabom, aj teraz budú tým hlavným celého odtokového systému rúrky odolné voči vysokým teplotám. A aj tentokrát bude platiť pravidlo dvojpercentného spádu. Hneď ako je odtok spojený s odpadovou rúrkou a sprchová vanička postavená na svoje miesto a zafixovaná vaňovými úchytkami, skontrolujte tesnosť.

7. Sprchová vanička je na svojom mieste, v rohu miestnosti. Na tesniacu pásku aplikujte tekutú izoláciu a nalepte ešte ochrannú pásku proti hluku. Nezabudnite na dilatačnú škáru medzi vaničkou a neskorším obkladom stien.

8. Ošetrite podlahu penetráciou a podložte vaničku tvárnicami z porézneho betónu. Mali by ste ich mať k dispozícii toľko, aby vyplnili obe vonkajšie hrany vaničky. Pílou ich narežte tak, aby mali odpovedajúce rozmery a celý priestor pod vaničkou dobre utesnili. Pripevnite tvárnice k podlahe lepidlom na dlaždice. Môžete a nemusíte ponechať revízny otvor.

9. Všetky voľné plochy obložte. Obložte svoju doterajšiu prácu dlaždicami.

 

Inštalácia sprchového kúta

10. Teraz prichádza na rad zostavenie samotného sprchového kúta. Ako sme už zmienili, návod sa týka celkom orámovaných sprchových kútov. Zmontujte sprchovú kabínu a nanečisto ju nasaďte na sprchovú vaničku. Obkreslite steny kabíny ceruzkou. To vám tiež dá odpoveď na otázku, aká bude poloha upevňovacích líšt. Vyznačte si miesta, kde budú vyvŕtané diery. Následne nasaďte hmoždinky a utesnite ich sanitárnym silikónom. Môžete lišty priskrutkovať ku stene. Vodováhou zistite, či sú zvislé.

11. Sprchovú kabínu postavte na vaničku a zasuňte ju do upevňovacích líšt. Podľa návodu výrobcu inštalujte tiež sprchové dvere. Väčšinou bude potrebné ich najskôr nasadiť hore a potom ich zrovnať do spodnej lišty.

12. Nastáva čas na vonkajšie profily, držadlá a magnetické tesnenie. Toto tesnenie umožňuje plynulé a dokonalé dovretie. Magnety sa k sebe pri zatvorení dverí priblížia, ale nedotknú sa. Užívateľ počuje len dotyk dverí v tesnení.

13. Posledné zafixovanie obstará opäť silikón. Nanášajte ho ale len z vonkajšej strany. Z vnútornej strany silikón nenanášame, aby vlhkosť mohla stekať do profilov sprchovej kabíny.

hore